Navigation Menu+

Vad innebär en mobilkran?

Posted in Nyheter

Det finns många olika modeller av lyftkranar och det skiljer sig rätt mycket mellan de olika modellerna. Den vanligaste typen av lyftkran som man tänker på är den modell som kallas för tornkran och är också den man ser i nästan alla städer idag.

mobilkran

Mobilkranen däremot är enklare att flytta på och är även enklare att använda sig av när man behöver lyfta saker under en kortare tid. Framförallt så används mobilkranar när det antingen inte finns något behov av en tornkran eller att en sådan inte får plats.

Mobilkranen är oftast monterad på ett lastbilsliknande fordon men fungerar på ungefär samma sätt som en vanlig tornkran. Då det är ett fordon som tar mindre plats och som kan flyttas vid behov så är det vanligt att en sådan används när man ska flytta in.

Tunga möbler och liknande kan ibland lyftas upp med en mobilkran om huset man bor i saknar en hiss eller om den inte är tillräckligt stor. Det kan också vara som så att balkongdörren är bredare än ytterdörren och det ger en möjlighet att enkelt få in möbler som annars hade varit svåra att få in genom ytterdörren.

Så i korthet är en mobilkran mer rörlig och kan användas under en kortare period än en tornkran.

Kan vem som helst hyra en mobilkran?

Så länge som man är medveten om att man sällan får sköta mobilkranen själv utan att man måste hyra kranen med personal så är det inga problem. Har man behov av att hyra och använda en mobilkran så finns det gott om företag som erbjuder detta över hela landet.

Något man däremot bör tänka på innan man anlitar företaget är att kontrollera priser med andra företag i området man bor i och även närliggande områden. För det kan vara en väldigt stor prisskillnad mellan olika företag. Vilket är den största anledningen till varför man bör jämföra priserna så mycket som möjligt.

Man bör också vara medveten om att man inte kan hyra en mobilkran på samma sätt som man hyr en bil. Det krävs en viss framförhållning för att hyra en mobilkran.

Det kan också krävas att man får tillstånd från kommunen för att kunna använda en mobilkran om det gäller en trafikerad väg som den ska stå på. Så det är viktigt att man kontrollerar med kommunen och företaget man anlitat om vilka krav och lagar som finns.

Att tänka på när man ska hyra en mobilkran

Man bör aldrig anlita ett företag som har omdömen om att det inte kommer i tid. Det kan då leda till stora problem med de planer man har lagt upp och därför ska man undvika sådana företag.

I slutändan så får man gå lite efter magkänslan när det gäller vilket företag man bör anlita. Vi kan rekommendera Norrtälje mobilkranar AB