Navigation Menu+

Motorsågssäkerhet

Posted in Nyheter

Något som många faktiskt inte tänker på är motorsågssäkerhet och det är något som orsakar väldigt många olyckor varje år. Det är nämligen inte något man ska fuska med då en motorsåg är ett verktyg man bör ha respekt för. En motorsåg kan orsaka stora skador på den personen som använder motorsågen och andra i dess omgivning om personen inte är försiktig. Många införskaffar inte den kringutrustning som man verkligen bör investera i. Några exempel är de skyddskläder man ska ha på sig för att förhindra skador och att planera hur de ska fälla ett träd.

Motorsågs säkerhet

Att inte ha hjälm och skyddsglasögon när man ska fälla ett träd är otroligt farligt. Man bör även ha på sig skyddskläder avsedda att användas tillsammans med en motorsåg. Dessa är gjorde för att förhindra olyckor även om motorsågen slinter. Många fuskar som sagt med detta och det resulterar i flera olyckor som kunnat förhindrats. Det enda personen behövt göra var att tänka på sin motorsågssäkerhet. Om personen gjort detta så hade kanske inte motorsågen skadat någon direkt eller indirekt. För man kan även skada en annan människa genom att använda sin motorsåg på fel sätt indirekt. Om ett träd ramlar fel och träffar en människa så är det en indirekt skada från en motorsåg.

Vad ska man tänka på för att få den högsta motorsågssäkerheten?

Man måste alltid tänka på sin omgivning först och främst. Rör det sig människor i omgivningen eller finns det hus eller annan egendom. För även om man kan skada sig själv med en motorsåg så kan man även skada andra genom att ett träd faller fel. Därför omfattas motorsågssäkerheten inte enbart av att man använder rätt skyddskläder. Något som är väldigt viktigt för användaren men som inte påverkar omgivningen på samma sätt. Tumregeln man alltid ska följa när man ska fälla ett träd är att det måste vara minst tre trädlängder till närmaste människa eller egendom. Annars ska man om man är oerfaren ta in en expert. Då måste nämligen trädet fällas i sektioner istället för på det traditionella sättet och då krävs det också en lyftkran.

Det första man bör göra när man köpt en motorsåg och ska fälla ett träd är att tänka på vilka skyddskläder man har. Om man inte har byxor, jacka, hjälm och skyddsglasögon anpassade för detta och som klassas som skyddskläder så ska man först köpa det. Annars riskerar man stora skador. Sen bör man även planera sin fällning utan att stressa. Beräkna om det finns en risk att trädet träffar någon eller något när det ramlar.

Hur mycket skyddar skyddskläder vid en olycka?

Beroende på vilken typ av olycka så kan det rädda personens liv men beror också på skyddsklassen på skyddskläderna. Det skiljer sig åt beroende på vilken skyddsklass man använder sig av. Använder man skyddskläder avsedda för motorsåg så ska de skydda mot om motorsågen slinter. Man slipper då förlora ett ben även om man nog blir skadad. Därför ska man inte heller fälla ett träd ensam utan alltid ha med sig någon som kan ringa efter hjälp.