Navigation Menu+

Har ditt elbolag fjärrvärme?

Posted in Nyheter

Fjärrvärme är ett sätt att storskaligt värma upp flera tusen olika hushåll över hela Sverige. Det fungerar som så att man på en central plats tillverkar värmen. Sen sprids den till konsumenten genom rör i marken. Något som verkligen gör att man kan tillverka värme på ett väldigt energieffektivt sätt. Även om en del av värmen självklart försvinner när det transporteras till slutkonsumenten.

Då det är storskalig produktion så är det ett betydligt bättre alternativ än om varje hushåll värmer upp sina hus själva. Då man helt enkelt kan göra det betydligt mer miljövänligt i en central punkt.

Därför är fjärrvärme ett väldigt effektivt och betydligt billigare sätt att värma upp sitt hus på än något annat sätt. Det är även ett mer miljövänligt alternativ.

Om du har frågor kring fjärrvärme eller övriga frågor kring elhandel så kan du alltid vända dig till ett elbolag. VB Energi är ett energibolag i harmoni med miljön. De har ett uttalat ansvar för människor, djur och miljön de arbetar i. Vänd dig till dem om du har frågor kring fjärrvärme eller bara ett vanligt elavtal.

Installera fjärrvärme

Något som ofta dyker upp om man äger är om huruvida man ska installera fjärrvärme eller inte. Tyvärr är det inte alltid möjligt på alla orter runt om i landet. Men om man bor på en ort där man kan få fjärrvärme installerat så är det verkligen att rekommenderas. Då det blir billigare och man gör dessutom en insats för miljön. Man slipper även oroa sig över att köpa in det som krävs för att hålla huset uppvärmt då detta inte längre krävs. Det är helt enkelt en värmeväxlare som ser till att ditt hus håller sig så varmt som du vill.

Men om man inte har en möjlighet att installera fjärrvärme så blir det betydligt jobbigare. Då kan man behöva försöka förmå företaget att installera fjärrvärme. Man kan också gå ihop alla grannar och då kan man ofta få fjärrvärme installerat mycket enklare än om man bara är en ensam kund. Men det bygger verkligen på att nästan alla grannar i området vill ha fjärrvärme.

Är fjärrvärme mer miljövänligt?

Fjärrvärme är rent generellt mer miljövänligt än många andra alternativ som finns. Främst för att värmen tillverkas på en central plats. Sen fraktas den med hjälp av rör till slutkonsumenten. Då dessa rör är välisolerade så är det en minimal förlust som sker på vägen. Jämfört med att alla kunder istället skulle haft en egen värmepanna så är det otroligt miljövänligt. Det sparar tusentals kilo av koldioxidutsläpp varje år.

Sen finns det en del andra sätt att värma upp en fastighet på som också är miljövänliga. Men ur effektivitetssynpunkt är fjärrvärme ett mycket bättre alternativ. Det kräver som sagt att man bor på en ort där man enkelt kan få fjärrvärme installerat.

Att tänka på

Om man idag inte har fjärrvärme men funderar på att installera det. Så finns det ett par saker att tänka på först. Kontakta gärna de bolag som finns i omgivningen. De som levererar detta för att ta reda på om du kan få fjärrvärme. Därefter så kan det vara bra att göra en kalkyl. För att se vilka kostnader det medför att installera fjärrvärme i huset. Om några av grannarna redan har fjärrvärme så kan man alltid prata med dem för att få en bättre bild av kostnadsläget. Då får man även reda på om det finns några klagomål eller liknade.